آگهی استخدام خدمه خانم برای رسیدگی به تمام کارهای منزل

استخدام خدمه خانم برای رسیدگی به تمام کارهای منزل

1397-11-23

استخدام خدمه خانم برای رسیدگی به تمام کارهای منزل نیمه وقت

استخدام خدمه خانم برای رسیدگی به تمام کارهای منزل نیمه وقت

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی