آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکتی مجاز

استخدام حسابدار خانم در شرکتی مجاز

1397-11-23

استخدام حسابدار خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 8/30 الی 15 و حقوق 900.000 تومان

استخدام حسابدار خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 8/30 الی 15 و حقوق 900.000 تومان

مشهد خیام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی