آگهی استخدام به تعدادی‎ استادکار نقاش

استخدام به تعدادی‎ استادکار نقاش

1397-07-26

استخدام تعدادی‎ استادکار نقاش ماهر و نیمه ماهر در حوالی خیابان قزوین بصورت حقوقی .

استخدام تعدادی‎ استادکار نقاش ماهر و نیمه ماهر در حوالی خیابان قزوین بصورت حقوقی .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی