آگهی استخدام حسابدار خانم در کارگاه سبزیجات آماده

استخدام حسابدار خانم در کارگاه سبزیجات آماده

1397-11-23

استخدام حسابدار خانم در کارگاه سبزیجات اماده با حقوق مکفی در انتهای اوینی

استخدام حسابدار خانم در کارگاه سبزیجات اماده با حقوق مکفی در انتهای اوینی

مشهد طبرسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی