آگهی استخدام نظافتچی زن و مرد برای شرکت نظافتی بصورت روزمزدی

استخدام نظافتچی زن و مرد برای شرکت نظافتی بصورت روزمزدی

1397-11-23

استخدام نظافتچی زن و مرد برای شرکت نظافتی بصورت روزمزدی

استخدام نظافتچی زن و مرد برای شرکت نظافتی بصورت روزمزدی

مشهد عبادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی