آگهی استخدام مستخدم خانم جوان برای امور یک مهمانپذیر

استخدام مستخدم خانم جوان برای امور یک مهمانپذیر

1397-11-23

استخدام مستخدم خانم جوان برای امور یک مهمانپذیر با حقوق مکفی

استخدام مستخدم خانم جوان برای امور یک مهمانپذیر با حقوق مکفی

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی