آگهی استخدام کارگر برای نمایشگاه ماشین

استخدام کارگر برای نمایشگاه ماشین

1397-11-23

استخدام کارگر برای نمایشگاه ماشین تمام وقت

استخدام کارگر برای نمایشگاه ماشین تمام وقت

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی