آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت خصوصی معتبر

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت خصوصی معتبر

1397-11-23

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت خصوصی معتبر با حقوق 2/800 م

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت خصوصی معتبر با حقوق 2/800 م

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی