آگهی استخدام منشی خانم در دفتر پژوهشی امیر کبیر

استخدام منشی خانم در دفتر پژوهشی امیر کبیر

1397-11-23

استخدام منشی خانم در دفتر پژوهشی امیر کبیر با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 2 م

استخدام منشی خانم در دفتر پژوهشی امیر کبیر با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 2 م

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی