آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت لوازم خانگی

استخدام منشی خانم در یک شرکت لوازم خانگی

1397-11-23

استخدام منشی خانم در یک شرکت لوازم خانگی با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت لوازم خانگی با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق مکفی

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی