آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1397-11-23

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی به صورت تمام وقت در محدوده خلیج فارس

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی به صورت تمام وقت در محدوده خلیج فارس

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی