آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مرکزی شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در دفتر مرکزی شرکت بازرگانی

1397-11-23

استخدام منشی خانم در دفتر مرکزی شرکت بازرگانی با امکان ماموریت شهرستان و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر مرکزی شرکت بازرگانی با امکان ماموریت شهرستان و حقوق مکفی

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی