آگهی استخدام نظافتچی آقا شهرستانی با اسکان و حقوق بالا

استخدام نظافتچی آقا شهرستانی با اسکان و حقوق بالا

1397-11-23

استخدام نظافتچی آقا شهرستانی با اسکان و حقوق بالا

استخدام نظافتچی آقا شهرستانی با اسکان و حقوق بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی