آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1397-11-23

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با حقوق عالی در محدوده صادقیه

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با حقوق عالی در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی