آگهی استخدام خواننده خانم در استودیو

استخدام خواننده خانم در استودیو

1397-11-23

استخدام خواننده خانم در استودیو در سبک الکترونیک.فقط افراد حرفه ای تماس بگیرند

استخدام خواننده خانم در استودیو در سبک الکترونیک.فقط افراد حرفه ای تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی