آگهی استخدام عکاس خانم در شرکت فیلم سازی

استخدام عکاس خانم در شرکت فیلم سازی

1397-11-23

استخدام عکاس خانم در شرکت فیلم سازی. جهت عکاسی مدلینگ صنعتی در پشت صحنه.لطفا تماس بگیرید

استخدام عکاس خانم در شرکت فیلم سازی. جهت عکاسی مدلینگ صنعتی در پشت صحنه.لطفا تماس بگیرید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی