آگهی استخدام دستیار عکاسی خانم در موسسه هنری

استخدام دستیار عکاسی خانم در موسسه هنری

1397-11-23

استخدام دستیار عکاسی خانم در موسسه هنری. مبتدی یا حرفه ای با آموزش در حین کار.

استخدام دستیار عکاسی خانم در موسسه هنری. مبتدی یا حرفه ای با آموزش در حین کار.

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی