آگهی استخدام صافکار ماهر و جوان

استخدام صافکار ماهر و جوان

1397-07-26

استخدام صافکار ماهر و جوان درصدی کار جهت اتومبیلهای مدل بالا

استخدام صافکار ماهر و جوان درصدی کار جهت اتومبیلهای مدل بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی