آگهی استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر

1397-07-26

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر با حقوق 1/300 م و بیمه

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر با حقوق 1/300 م و بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی