آگهی استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت مجاز

استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت مجاز

1397-11-21

استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت مجاز.مسلط به پشتیبانی مودم های td lte.دارای وسیله نقلیه

استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت مجاز.مسلط به پشتیبانی مودم های td lte.دارای وسیله نقلیه

کرج مهرویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی