آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی

1397-11-21

استخدام تعدادی راننده منظم با ماشین مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده منظم با ماشین مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی