آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-11-21

استخدام تعدادی پیک موتوری متعهد و خوش اخلاق جهت بیرون بر با شرایط مناسب

استخدام تعدادی پیک موتوری متعهد و خوش اخلاق جهت بیرون بر با شرایط مناسب

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی