آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار درتاکسی سرویس راه سبز

استخدام راننده با خودرو جهت کار درتاکسی سرویس راه سبز

1397-11-21

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار درتاکسی سرویس راه سبز با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار درتاکسی سرویس راه سبز با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

اصفهان پروین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی