آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-11-21

استخدام تعدادی موتورسوار منظم و خوش اخلاق جهت همکاری در پیک موتوری با درآمد خوب

استخدام تعدادی موتورسوار منظم و خوش اخلاق جهت همکاری در پیک موتوری با درآمد خوب

اصفهان بزرگمهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی