آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی مدیرعامل خانم در موسسه ای معتبر

1397-11-20

استخدام منشی مدیرعامل خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق 2 م

استخدام منشی مدیرعامل خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق 2 م

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی