آگهی استخدام منشی در یک شرکت تولیدی

استخدام منشی در یک شرکت تولیدی

1397-11-20

استخدام منشی در یک شرکت تولیدی با امکان سفر به ماموریتهای کاری داخل و خارج از کشور و حقوق مکفی

استخدام منشی در یک شرکت تولیدی با امکان سفر به ماموریتهای کاری داخل و خارج از کشور و حقوق مکفی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی