آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی معتبر

1397-11-20

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی معتبر ترجیحا ساکن منطقه با ظاهر زیبا

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی معتبر ترجیحا ساکن منطقه با ظاهر زیبا

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی