آگهی استخدام کارمند آی تی خانم در آژانس هواپیمایی

استخدام کارمند آی تی خانم در آژانس هواپیمایی

1397-11-20

استخدام کارمند آی تی خانم (مجرد) در آژانس هواپیمایی. دارای روابط عمومی بالا به صورت نیمه وقت

استخدام کارمند آی تی خانم (مجرد) در آژانس هواپیمایی. دارای روابط عمومی بالا به صورت نیمه وقت

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی