آگهی استخدام خدمتکار خانم منظم و مرتب برای امور منزل

استخدام خدمتکار خانم منظم و مرتب برای امور منزل

1397-11-20

استخدام خدمتکار خانم منظم و مرتب برای امور منزل دو بار در هفته

استخدام خدمتکار خانم منظم و مرتب برای امور منزل دو بار در هفته

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی