آگهی استخدام نظافتچی خانم و آقا در موسسه نظافتی با مزایای عالی

استخدام نظافتچی خانم و آقا در موسسه نظافتی با مزایای عالی

1397-11-20

استخدام نظافتچی خانم و آقا در موسسه نظافتی با مزایای عالی

استخدام نظافتچی خانم و آقا در موسسه نظافتی با مزایای عالی

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی