آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-11-20

استخدام یک موتورسوار متعهد و مجرب جهت همکاری با حقوق وزارت کار و مزایای عالی

استخدام یک موتورسوار متعهد و مجرب جهت همکاری با حقوق وزارت کار و مزایای عالی

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی