آگهی استخدام منشی خانم در دفتر دپارتمان املاک

استخدام منشی خانم در دفتر دپارتمان املاک

1397-11-20

استخدام منشی خانم در دفتر دپارتمان املاک با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر دپارتمان املاک با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی