آگهی استخدام راننده با وانت و نیسان جهت همکاری در باربری گلدشت بار البرز

استخدام راننده با وانت و نیسان جهت همکاری در باربری گلدشت بار البرز

1397-11-20

استخدام راننده با وانت و نیسان جهت همکاری در باربری گلدشت بار البرز با محیطی صمیمی و زنگ خور بالا

استخدام راننده با وانت و نیسان جهت همکاری در باربری گلدشت بار البرز با محیطی صمیمی و زنگ خور بالا

کرج کمالشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی