آگهی استخدام منشی خانم در نمایشگاه مبلمان

استخدام منشی خانم در نمایشگاه مبلمان

1397-11-20

استخدام منشی خانم در نمایشگاه مبلمان با ظاهر مناسب محدوده شهرک ولیعصر

استخدام منشی خانم در نمایشگاه مبلمان با ظاهر مناسب محدوده شهرک ولیعصر

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی