آگهی استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی

استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی

1397-07-26

استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی با حقوق مکفی در پالادیوم

استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی با حقوق مکفی در پالادیوم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی