آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1397-11-20

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9/30 الی 18 و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9/30 الی 18 و حقوق توافقی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی