آگهی استخدام منشی خانم در املاک بزرگ تخت طاووس

استخدام منشی خانم در املاک بزرگ تخت طاووس

1397-11-20

استخدام منشی خانم در املاک بزرگ تخت طاووس با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در املاک بزرگ تخت طاووس با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی