آگهی استخدام خدمتکار خانم کدبانو و آراسته برای تمام امور خانه داری

استخدام خدمتکار خانم کدبانو و آراسته برای تمام امور خانه داری

1397-11-20

استخدام خدمتکار خانم کدبانو و آراسته برای تمام امور خانه داری

استخدام خدمتکار خانم کدبانو و آراسته برای تمام امور خانه داری

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی