آگهی استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

1397-07-17

به چند خانم بسته بند در منطقه نازی آباد نیاز داریم.

به چند خانم بسته بند در منطقه نازی آباد نیاز داریم.

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی