آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدى و بازرگانى

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدى و بازرگانى

1397-11-19

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدى و بازرگانى با حقوق توافقی در محدوده میدان انقلاب

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدى و بازرگانى با حقوق توافقی در محدوده میدان انقلاب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی