آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1397-11-19

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده جیحون

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده جیحون

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی