آگهی استخدام کارمند خانم در موسسه ای مجاز

استخدام کارمند خانم در موسسه ای مجاز

1397-11-19

استخدام کارمند خانم در موسسه ای مجاز با ساعت کار 8 الی 16 به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در موسسه ای مجاز با ساعت کار 8 الی 16 به همراه بیمه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی