آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1397-11-19

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/200 م

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/200 م

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی