آگهی استخدام فروشنده جهت کار در شیرینی و شکلات فروشی

استخدام فروشنده جهت کار در شیرینی و شکلات فروشی

1397-11-18

استخدام فروشنده جهت کار در شیرینی و شکلات فروشی نفیس در صو رت تمایل با ما تماس حاصل نمایید.

استخدام فروشنده جهت کار در شیرینی و شکلات فروشی نفیس در صو رت تمایل با ما تماس حاصل نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی