آگهی استخدام بازاریاب جهت فروش روغن حلب و شکر

استخدام بازاریاب جهت فروش روغن حلب و شکر

1397-11-18

استخدام بازاریاب جهت فروش روغن حلب و شکر برای قنادی ها داوطلبان محترم برای هماهنگی با شماره اعلامی تماس بگیرید.

استخدام بازاریاب جهت فروش روغن حلب و شکر برای قنادی ها داوطلبان محترم برای هماهنگی با شماره اعلامی تماس بگیرید.

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی