آگهی استخدام منشی خانم در یک موسسه معتبر

استخدام منشی خانم در یک موسسه معتبر

1397-11-18

استخدام منشی خانم در یک موسسه معتبر با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/500 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک موسسه معتبر با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/500 م به همراه بیمه

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی