آگهی استخدام منشی خانم در شرکت روشنایی

استخدام منشی خانم در شرکت روشنایی

1397-11-18

استخدام منشی خانم در شرکت روشنایی با ساعت کار 10 الی 17 محدوده بازار

استخدام منشی خانم در شرکت روشنایی با ساعت کار 10 الی 17 محدوده بازار

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی