آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بیمه پارسیان

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه پارسیان

1397-11-18

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه پارسیان با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه پارسیان با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی