آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس

استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس

1397-11-18

استخدام تعدادی راننده منظم با خودرو جهت کار در آژانس با محیطی آرام و زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده منظم با خودرو جهت کار در آژانس با محیطی آرام و زنگ خور خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی