آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس

استخدام راننده جهت کار در آژانس

1397-11-18

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق جهت کار در آژانس با زنگ خور بالا و مزایا

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق جهت کار در آژانس با زنگ خور بالا و مزایا

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی